Hoppa till innehåll

Europeiska unionens domstol har gett ett avgörande gällande rabatter på e-fakturor

Utgivningsdatum 2.5.2019 15.23 | Publicerad på svenska 3.5.2019 kl. 13.36
Pressmeddelande

Europeiska unionens domstol har idag gett sin dom i följande tolkningsfrågor ställda av Marknadsdomstolen gällande den rabatt på elnätsavgiften som bolag som säljer el i detaljistledet ger till de kunder som har valt e-faktura.

Enligt domstolens dom utgör direktivet om energieffektivitet under sådana omständigheter som de i det nationella målet inte ett hinder för en rabatt på elnätsavgift som av ett bolag som säljer el i detaljistledet endast har getts till slutkunder som har valt e-faktura. Det förhållandet att det ges en rabatt på elnätsavgiften till de slutkunder som har valt e-faktura kan inte under sådana omständigheter som de i det nationella målet anses utgöra ett kringgående av den i direktivet uppställda regeln om att fakturor och faktureringsinformation ska vara kostnadsfria.

EU-domstolens dom anknyter till Energimyndighetens beslut 20.6.2017 avseende den rabatt som Oulun Sähkönmyynti Oy ger till slutkunder som har valt e-faktura. I sitt beslut ansåg myndigheten att en rabatt som endast ges till slutkunder som har valt e-faktura för övriga kunders del stider mot den i energieffektivitetsdirektivet uppställda regeln om kundens rätt till kostnadsfria fakturor och faktureringsinformation. Efter att Oulun Sähkönmyynti Oy överklagade beslutet till Marknadsdomstolen, beslöt Marknadsdomstolen att ställa tolkningsfrågor om direktivets tolkning till EU-domstolen.

Efter EU-domstolens dom fortsätter behandlingen av målet i Marknadsdomstolen.

Mer information: jurist Patrick Malén, tel. 029 5050 126.

EU-domstolens dom 2.5.2019

El- och naturgasmarknaden Nyhet