Hoppa till innehåll

Energisammanslutningar ska främja utnyttjandet av egen elproduktion

Utgivningsdatum 13.1.2021 9.35 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 14.32
Pressmeddelande

Förordningen om utredning och mätning av elleveranser har utökats med bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt deras uppgifter. I och med ändringen föreskrivs också om fördelningen av gemensamt producerad el i utredningen av elleveranser samt om nettoberäkningen av elförbrukningen och produktionen på eldriftsstället i utredningen av elleveranser.

Statsrådet godkände 22.12.2020 en ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser. Ändringarna trädde i kraft inom ramen för de givna övergångstiderna i början av 2021. 
Syftet med ändringen av förordningen är att främja utnyttjandet av kundernas egen elproduktion utifrån de förslag som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät lade fram 2008.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets meddelande
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

Mer information vid Energimyndigheten: ledande sakkunnig Suvi Lehtinen, tfn 029 5050 061, [email protected]
 

El- och naturgasnäten Nyhet