Energimyndighetens meddelande om anbudsförfarandet för infrastrukturstöd, anvisningarna gällande deltagande i anbudsförfarandet har publicerats

17.9.2020 9.05
Pressmeddelande

Energimyndigheten meddelar om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet gällande infrastrukturstöd för trafiken i oktober 2020. Därtill har anvisningarna för deltagande i anbudsförfarandet publicerats.

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken (pdf)

Inlämningstiden för anbud är 1.10-31.10.2020.

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 en konkurrensutsättning av stöd för främjande av utbyggnaden av laddnings- och tankningsnätverk. Ett informationstillfälle om konkurrensutsättningen ordnades tisdagen den 1.9.2020. Tillfällets material finns på Energimyndighetens sidor.

Energimyndigheten har uppdaterat anvisningen för den som deltar i anbudsförfarandet 16.9.2020 på basis av mottagna kommentarer. 

Anvisningar för den som deltar i anbudsförfarandet (pdf)

Uppdaterad information gällande anbudsförfarandet finns på infrastrukturstödets sidor https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra.


Ytterligare information:
e-post: [email protected] 

Roland Magnusson
Konkurrenssakkunnig
Tel. 029 5050 111

Tuomo Hulkkonen
Teknisk expert
Tel. 029 5050 097

Ben Talus
Jurist
Tel. 029 5050 118
 

Förnybar energi Nyhet