Hoppa till innehåll

Energia 247 gör ett avbrott i elleveransen - Energimyndigheten uppmanar kunderna att utan dröjsmål skaffa en ny elförsäljare

Utgivningsdatum 2.12.2021 13.00 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande

Energia 247 Oy avslutar elleveransen till sina kunder från och med den 4 december 2021 på grund av ekonomiska svårigheter. Elleveransen avbryts inte, men kunderna ska utan dröjsmål ingå ett nytt elavtal med en ny försäljare.

Energia 247 gör ett avbrott i elleveransen till kunderna eftersom bolaget på grund av sina ekonomiska svårigheter inte kan fortsätta elförsörjningen. Energia 247 har tillsammans med Lumo Energia Oy kommit överens om att en del av bolagets kunder och elavtal överförs till Lumo Energia. Försäljarna meddelar om överföringen till de kunder som överföringen berör. Övriga kunders elavtal upphör. Energia 247 är i kontakt med de kunder vars elavtal upphör att gälla.

Eftersom kundernas elförsäljningsavtal upphör av skäl som beror på försäljaren, ser nätbolagen till att elleveransen fortsätter tillfälligt. Nätbolagen skickar ett separat meddelande och anvisningar till kunderna. 

Energimyndigheten uppmanar kunderna att omedelbart söka efter en ny elförsäljare och ingå ett elförsäljningsavtal med denne. Ett nytt avtal ska ingås utan dröjsmål eftersom den nya elförsäljaren behöver minst 14 dygn för att inleda leveransen av el. Om kunderna inte har hittat en ny elförsäljare inom tre veckor efter att nätbolagets meddelande har skickats, kan Energimyndigheten besluta att flytta kunderna till den leveransskyldiga elförsäljaren inom nätområdet.

Det går lätt att jämföra elförsäljningserbjudanden till exempel i tjänsten sahkonhinta.fi. Tjänsten upprätthålls av Energimyndigheten.

Kunderna har inte rätt att få ersättning av nätbolaget eller en av Energimyndigheten förordnad försäljare till samma pris och på samma villkor som de har avtalat om med Energia 247. Om enighet i saken inte nås, fattas beslutet av Energimyndigheten.

 

Gör så här om du får ett meddelande av Energia 247 eller nätbolaget om att elleveransen upphör:


Hitta snabbt en ny elförsäljare 

  • Jämför elförsäljningserbjudanden till exempel i tjänsten sahkonhinta.fi och kontakta en lämplig försäljare. 


Ingå ett nytt elförsäljningsavtal utan dröjsmål

  • Den nya elförsäljaren behöver minst 14 dygn för att inleda elleveransen. Ingå alltså ett nytt avtal senast en vecka efter att nätbolaget har skickat dig ett meddelande om att elleveransen upphör.


Mer information:

  • direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 samt jurister Jani Kostiainen, tfn 029 5050 113 och Annagreta Sirén, tfn 029 5050 053, e-post: [email protected]
  • reklamationer och ersättningsbegäran till elförsäljaren: Konsumentrådgivningen, tfn 029 505 3050
El- och naturgasmarknaden Nyhet