Hoppa till innehåll

Nu är hushållen intresserade av värmepumpar och solel – den regionala energirådgivaren hjälper till med att sänka energikostnaderna

Utgivningsdatum 2.6.2022 9.44 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 13.52
Pressmeddelande

Kostnadsfri och oberoende energirådgivning är ett viktigt stöd för hushåll som ska anpassa sig till varierande energikostnader. Nu erbjuds konsumenter, små och me-delstora företag och kommuner rådgivning, finansierad av Energimyndigheten, fram till 2025. Du känner väl till energirådgivaren i ditt landskap?

Genom att spara energi och övergå till förnybara energikällor bidrar hushållen inte bara till att begränsa klimatkrisen utan också till att minska Finlands och hela EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland. Hushållen har redan i tre års tid kunnat få hjälp i energifrågor av en avgiftsfri regional energirådgivning som finansieras av Energimyndigheten. 

- Den regionala energirådgivningen har varit en framgångshistoria. De som fått energi-rådgivning rekommenderar rådgivningen mycket varmt. Rekommendationsviljan har varit 4,2 på skalan 1 5, berättar överingenjör Johanna Kirkinen vid Energimyndighet-en.

I landskapen på Fastlandsfinlands riktar sig Energirådgivningen till hushåll och bostadsaktiebo-lag, kommuner och små och medelstora företag. Flest kontaktförfrågningar kommer från bo-enden i egnahemshus och var femte fråga kommer från boenden i hög- och radhus. Frågorna gäller främst olika värmepumpar och solel. De stigande energipriserna ökar också efterfrågan på energirådgivning. Enligt Energimyndighetens statistik steg hushållens totala elpris med 25 procent år 2021, räkningen för dem som har eluppvärmning steg med 35 procent. 

Den regionala energirådgivningen nådde hundratusentals finländare

Energirådgivningen har nu funnits i alla landskap på Fastlandsfinland i tre år. Under denna tid har över sex tusen konsumenter, kommuner och små och medelstora företag fått personliga råd från energirådgivningen för att öka energieffektiviteten och användning av förnybar energi. Med hjälp av kampanjerna har hundratusentals finländare nåtts. I landskapen arbetar över 40 personer med regional energirådgivning, både energirådgivare och kommunikations-experter.  

År 2021 har man med stöd av energirådgivningen sparat uppskattningsvis åtta gigawattimmar energi. Uppskattningen grundar sig på en enkät riktad till hushåll som fått rådgivning. Hösten 2021 bad sammanlagt 160 hushåll om råd om luft-vattenvärmepumpar. Den som byter från oljeuppvärmning till en luft-vattenvärmepump sparar årligen cirka 2 600 euro i energikostna-der, varvid investeringen har betalat tillbaka sig på mindre än sex år. När värmepumpens livs-längd är minst 15 år är den ekonomiska förmånen nästan 30 000 euro per hushåll jämfört med oljeuppvärmning.

Energirådgivningen som finansieras av Energimyndigheten fortsätter fram till 2025

Med hjälp av statens tilläggsanslag som beviljades i år fortsätter den regionala energirådgiv-ningen ännu i två år, fram till början av maj 2025. Den ursprungliga finansieringen på fyra år räckte till maj 2023.

- Om störningarna på energimarknaden fortsätter och utvecklingen av energipriserna är instabil är det viktigt att hushållen får opartisk och avgiftsfri rådgivning som hjälper i både små och stora energifrågor. Nu är i synnerhet energisparande och beredskap in-för den kommande vintern viktiga teman för hushållen, fortsätter Kirkinen. 

Energirådgivningen genomförs på riksnivå av Motiva Oy. Motivas kommunikationschef Leila Timonen råder hushållen att börja planera sina energibesparingar genom att bekanta sig med en lista över energisparåtgärder som hjälper till att snabbt minska energiförbrukningen. Om hushållen och bostadsaktiebolagen planerar en renovering till sommaren eller hösten, är en förbättring av energieffektiviteten en särskilt förnuftig lösning nu.


Mer information: 


Läs mer om energirådgivning 

Energieffektivitet Nyhet