Hoppa till innehåll

Datumen för anbudsutsättning av stöd för trafikinfrastruktur har publicerats

Utgivningsdatum 5.9.2022 12.17 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 20.13
Pressmeddelande

Energimyndigheten konkurrensutsätter stöd för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon och tankningspunkter för distribution av förnybart väte. Energimyndigheten uppmanar verksamhetsutövare att bekanta sig med anvisningar för anbudsgivare samt att ta del av informationstillfället 28.9.2022.

Energimyndigheten har fattat beslut om att följande anbudsutsättningar av stöd kommer att ordnas:

  • Stöd för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon: 5.10.2022 - 26.10.2022. 
  • Stöd tankningspunkter för distribution av förnybart väte: 5.10.2022 - 26.10.2022. Intresserade parter ombeds ta kontakt med Energimyndigheten i god före ansökningstiden. 

Anslaget till båda grupperna är åtminstone en miljon euro. Ifall Europeiska kommissionen inte har godkänt stödet i de övriga grupperna för utgången av september allokeras stödet från de grupper som väntar på kommissionens godkännande till de grupper som konkurrensutsätts i oktober 2022 enligt följande: anslaget för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon 7,2 miljoner euro eller mera, anslaget för tankningspunkter för distribution av förnybart väte 2 miljoner euro. Energimyndigheten fastställer och meddelar anslagen före ansökningstiden.

Energimyndigheten uppmanar verksamhetsutövare att bekanta sig med anvisningar för anbudsgivare. Eventuella frågor om anvisningarna ombeds skickas per e-post. Anvisningarna kommer att uppdateras före ansökningstidens börjar.

Energimyndigheten ordnar ett informationstillfälle om konkurrensutsättningarna på onsdagen 28.09.2022 klockan 13.00 - 15.00. 

Anvisningar för anbudsgivare är tillgängliga på Energimyndigheten hemsida: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra 

På hemsidan finns även presentationsmaterialet från det förra informationstillfället.

E-postadress för frågor, kontakt samt anmälningar: [email protected]

För ytterligare information:

Roland Magnusson, Konkurrenssakkunnig, Energimyndigheten, tel. 029 5050 111
Tuomo Hulkkonen, Överingenjörer, Energimyndigheten, tel. 029 5050 097

Förnybar energi Nyhet