Anbudsförfarande av infrastrukturstöd för trafik är i gång

13.10.2020 17.08
Pressmeddelande

Anbud tas emot under oktober. Anbudsgivaren uppmanas att omedelbart logga in på anbudsblanketten för att försäkra att tjänsträttigheterna finns.

Tidsfrist

Anbud tas emot under oktober. Den sista tidpunkten för inlämnande av anbud är lördagen 31.10.2020 kl. 23.59. Efter detta är det inte möjligt att lämna anbud.

Tjänsträttigheter

Anbudsgivaren uppmanas att omedelbart logga in på anbudsblanketten på adressen http://takila.energiavirasto.fi för att försäkra att tjänsträttigheterna finns. Anbudsgivaren måste ha tjänsträttigheter för den organisation som söker om stöd. Utan rättigheter kan inte anbud ges. Anvisningar för skapande av tjänsträttigheter: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra#anbudsforfarande_2020__anvisningar_for_deltagare_och_anbudsblankett  

Kommuner som är prioriterade

Energimyndigheten har idag 13.10.2020 uppdaterat listan på de kommuner som i Energimyndighetens vetskap inte är prioriterade i grupp 3. Listan binder inte Energimyndigheten utan ansvaret för utredning av den kommunspecifika laddningspunktsituationen är hos de stödsökande. Avgörande är om det fanns en snabbladdningspunkt för fordon vid öppnande av anbudsförfarandet 1.10.2020 som uppfyller de krav för mottagande av stöd. Listan på kommuner som inte är prioriterade: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra#anbudsforfarande_2020__kommuner_som_inte_ar_prioriterade_i_grupp_3 

Förnybar energi Nyhet