Andelen elavtal med börspris fördubblades 2023

Utgivningsdatum 15.5.2024 8.57 | Publicerad på svenska 15.5.2024 kl. 9.56
Pressmeddelande

Andelen elavtal med börspris ökade kraftigt 2023. Samtidigt minskade antalet avtal som gäller tills vidare tydligt. Tidsbundet elavtal är fortfarande det populäraste valet bland finländska hushåll. Som nya avtalstyper erbjuds konsumenterna allt oftare olika hybrid- och förbrukningseffektprodukter.

Enligt Energimyndighetens uppgifter utgjorde börselavtalen 31 procent av alla detaljförsäljningselavtal i slutet av 2023. I slutet av 2022 var andelen börselavtal 14 procent.

Minskningen av andelen avtal som gäller tills vidare tilltog under 2023. I slutet av 2023 var 24 procent av avtalen sådana som gällde tills vidare. Minskningen jämfört med året innan var 12 procentenheter.

Tidsbundna elavtal är fortfarande den populäraste avtalstypen, men även dessas andel håller på att minska. I slutet av fjolåret var 45 procent av avtalen tidsbundna. Minskningen jämfört med situationen före årets ingång var 5 procentenheter.

Avtalstyp 2020 2021 2022 2023
Tidsbundet 52 % 54 % 50 % 45 %
Gäller tills vidare 40 % 37 % 36 % 24 %
Börsel 8 % 9 % 14 % 31 %

Avtalsutbudet har utvidgats

Det finns igen gott om olika elavtal. Under energikrisen 2022 minskade utbudet av elavtal till fast pris betydligt, men den förbättrade situationen på marknaden har stimulerat utbudet av olika elavtal år 2023.

Vid sidan av vanliga elavtal till fast pris och börselavtal har det kommit allt fler så kallade hybrid- och förbrukningseffektprodukter. I hybridprodukter består priset exempelvis av summan av det avtalade fasta priset och börspriset. I förbrukningseffektprodukter påverkar förutom det avtalade fasta priset även tidpunkten för kundens förbrukning det elpris som kunden betalar, och kunden kan sänka sin elräkning genom att förbruka el när börspriserna är låga. När du gör ett nytt elavtal bör du noggrant sätta dig in i prismodellen du är på väg att förbinda dig till.

Mer information: ekonom Jonatan Kanervo, tfn 029 5050 069, [email protected].
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet