Korrigering: Produktionsstöd betalas inte för elproduktion under de negativa timpriserna

31.3.2020 10.11 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 9.57
Pressmeddelande

Marknadspriset på el var negativt för första gången på det finska prisområdet den 10.2.2020 kl. 01-05.

Kraftverk i stödsystemet av förnybar energi är inte berättigade till riktpris eller rörligt produktionsstöd för producerad el under de timmar som marknadspriset på el är negativt på den ort där kraftverket är beläget.

Inmatningspris betalas således inte för elenergi producerat under tiden 10.2.2020 kl. 01:00 – 05:00.

Noggrannare anvisningar för inlämning av betalningsansökan finns i den uppdaterade uppföljningsanvisningen och i Energimyndighetens meddelande till elproducenterna och kontrollörerna. I fortsättningen informerar Energimyndigheterna kontrollörerna och elproducenterna om de timmarna när elpriset har varit negativt under den föregående prisperioden.

Seurantaohje (se den finskspråkiga uppföljningsanvisningen. Den svenskspråkiga uppföljningsanvisningen uppdateras inom kort)

Ytterligare information: Ledande sakkunnig Kari Lavaste tfn. 0295 050 038

I Energimyndighetens meddelande den 31.3.2020 fanns ett fel gällande de negativa timmarnas tidpunkt. De negativa timmarna i meddelandet meddelades i Centraleuropeisk tid (CET). Om kraftverkets mätserie för produktion av el är i Finsk tid, är tidpunkten för de negativa timmarna av marknadspriset den 10.2.2020 kl. 01-05.

Förnybar energi Nyhet