Päästökaupan julkaisut

 

Energiavirasto julkaisee vuosittain päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot myönnetyistä päästöoikeuksista, todennetuista päästöistä sekä niiden erotuksesta. Tiedot pidetään luottamuksellisina julkistamisajankohtaan saakka. Päästöoikeustiedoilla saattaa olla vaikutusta päästökauppamarkkinoiden toimintaan ja päästöoikeuksien hintaan.

Edellisen vuoden päästötiedot julkistetaan vuosittain 1.4. samanaikaisesti muiden EU-maiden kanssa, mikäli 80 prosenttia koko EU-alueen laitoksista on ilmoittanut päästöt kansallisiin päästökaupparekistereihin 1.4. mennessä.

Musta lista

Energiavirasto julkaisee vuosittain tiedot toiminnanharjoittajista, jotka eivät palauttaneet edellisen vuoden päästöoikeuksiaan.


2017
-