Skip to Content

Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2020

Utgivningsdatum 12.7.2021 14.11
Pressmeddelande

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Förutom en översikt över marknaderna för el och naturgas diskuteras rapporten Energimyndighetens kompetenser, uppgifter och resultat samt en översikt över övervakningen av el- och naturgasmarknaderna. Dessutom utvärderar rapporten försörjningstryggheten på el- och naturgasmarknaderna.

Bifogat är den finska nationella rapporten utarbetad av Energimyndigheten om driften av el- och naturgasmarknaderna 2020 (på engelska).

Ytterligare information: Markus Nora, tfn +358 29 5050 046 och Antti Paananen, tfn +358 29 5050 013

El- och naturgasmarknaden Nyhet