Skip to Content

Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2020

Julkaisuajankohta 12.7.2021 14.11
Tiedote

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Raportti käsittelee sähkö- ja maakaasumarkkinoiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa arvioidaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.
 
Ohessa on Energiaviraston laatima Suomen kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2020 (englanninkielinen).

Lisätiedot: Markus Nora, puh 029 5050 046 ja Antti Paananen, puh 029 5050 013

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote