Menu

Syöttötariffijärjestelmän vuosiraportti 2018

7.10.2019 13.48
Tiedote

Syöttötariffijärjestelmä ja sen kustannukset vakiintumassa

Sähkön markkinahinnan ja päästöoikeuden hinnan nousu leikkasivat tuotantotuen määrää vuonna 2018. Syöttötariffitukia maksettiin yhteensä 228,7 miljoonaa euroa vuonna 2018 tuotetusta sähköstä, mikä on noin 27 miljoonaa euroa (n. 10 %) vähemmän kuin vuonna 2017. Tuotetun sähkön määrä nousi kuitenkin 1,3 terawattitunnilla 7,5 terawattituntiin, josta valtaosa eli 5,6 terawattituntia oli tuulivoimalla tuotettua. Korkea sähkön markkinahinta tuki turpeen ja kivihiilen käyttöä ja veti polttoaineiden kokonaiskäytön selvään kasvuun metsähakevoimalaitoksilla.

Linkki syöttötariffijärjestelmän vuosiraporttiin 2018 (pdf)

News Renewable energy