Hyppää sisältöön

Vuoden 2018 jäännösjakauma julkaistu

28.6.2019 13.23
Tiedote

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Sähkönmyyjät ovat velvollisia ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman, joka ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Sähkönmyyjien tulee käyttää ilmoituksissaan kyseistä jäännösjakaumaa viimeistään 28.8.2019 jälkeen. 

Energiaviraston laskeman jäännösjakauman tulos vuoden 2018 osalta on seuraava: 

Fossiiliset energialähteet ja turve: 45,44 % 

Uusiutuvat energialähteet: 8,49 % 

Ydinvoima: 46,07 % 

Jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 289,67 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,25 mg/kWh. 

Jäännösjakauma 2018 suomeksi

Jäännösjakauma 2018 ruotsiksi

Lisätiedot: Mervi Suni, mervi.suni(at)energiavirasto.fi, puh 029 5050 122

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote Uusiutuva Energia