Tietoa sähkönmyyjille

Sähkönmyyntitoiminnan aloittaminen Suomessa ei vaadi myyntitoimintaa harjoittavalta yritykseltä erillistä toimilupaa. Yrityksen on kuitenkin noudatettava toiminnassaan sähkömarkkinalainsäädännön mukaisia velvoitteita. Lisäksi yrityksen on täytettävä muun lainsäädännön yritystoiminnan harjoittamiselle asettamat vaatimukset.

Voidakseen ryhtyä sähkönmyyjäksi yrityksen pitää järjestää sähkönhankintansa ennen myyntitoiminnan aloittamista esimerkiksi tuottamalla, hankkimalla sähköpörssistä tai ostamalla toiselta sähkönmyyjältä tarvittava sähkö.