Tiedotteet

Uusiutuvan energian tarjouskilpailusta tukea seitsemälle hankkeelle - hyväksyttyjen tarjousten keskihinta 2,5 euroa/MWh

Energiavirasto on tehnyt päätökset uusiutuvan energian tuen teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun jätetyistä tarjouksista. Kaikki virastoon saapuneet 26 tarjousta koskivat tuulivoiman tuotantoa. Myönteinen päätös annettiin seitsemälle ja kielteinen 19:lle hankkeelle. Hankkeet hyväksyttiin edullisuusjärjestyksessä. Kaikki hyväksytyt hankkeet täyttivät tarjouskilpailun osallistumisen ennakkoedellytykset.

Tiedote 27.3.2019
Päätös Gasum Oy:n tilinpäätöksen eriyttämisestä ja ristiinsubventiosta julkaistu

Energiavirasto käynnisti syksyllä 2018 oma-aloitteisen tutkinnan Gasum Oy:n soveltamista eriyttämisperiaatteista. Gasum Oy oli tehnyt vuoden 2017 tilinpäätöksessä muutoksia tase-eriin vuoden 2016 vertailuvuoden osalta ja näiden muutosten vaikutukset heijastuivat myös vuodelle 2017. Tehdyillä muutoksilla oli vaikutusta konsernisaataviin, lainoihin rahoituslaitoksilta, omaan pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Tiedote 21.3.2019
Tarjouskilpailu liikenteen infrastruktuurituesta 2019

Energiaviraston järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 - 30.9.2019.

Tiedote 13.3.2019
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2018 julkaistu

Energiaviraston julkaisemassa raportissa tarkastellaan sähköverkkoliiketoiminnan taloudellista kehitystä, toimitusvarmuutta sekä valvonnan vaikutuksia näihin tekijöihin erityisesti kolmannella valvontajaksolla (2012 -2015) ja neljännen valvontajakson alussa.

Tiedote 12.3.2019
Raportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämisestä julkaistu

Energiavirasto on tilannut Tampereen yliopiston Sähkötekniikan yksiköltä tutkimusprojektin sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjämäärittelyjen päivittämiseksi. Tyyppikäyttäjämäärittelyitä hyödynnetään monissa eri tarkoituksissa.

Tiedote 8.3.2019
KHO:n päätös vakiokorvauksesta sähkönjakelun keskeytyksen vuoksi

Korkein hallinto-oikeus antoi 7.3.2018 päätöksen koskien sähkön loppukäyttäjälle maksettavaa vakiokorvausta sähkönjakelun keskeytyksen vuoksi.

Tiedote 7.3.2019
Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä

Preemiojärjestelmään hyväksyttävän sähkön tuottajan tulee asettaa tarjouksensa mukainen rakentamisvakuus. Rakentamisvakuuden asettamista, toimittamista ja vapauttamista on käsitelty tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa.

Tiedote 5.3.2019
Ohjeistus maakaasuverkonhaltijoiden varautumis- ja valmiussuunnittelusta

Maakaasuverkonhaltijoille on asetettu uudessa maakaasumarkkinalaissa varautumissuunnitteluvelvoite.

Tiedote 20.2.2019
Ohjeistus päästöoikeuksien ilmaisjaosta kaudelle 2021-2025

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa jakokaudelle 2021-2025 hakevien toiminnanharjoittajien tulee jättää lupakohtaiset hakemukset Energiaviraston sähköiseen asiointijärjestelmään 30.4.2019 mennessä.

Tiedote 8.2.2019
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tulokset julkaistu

Energiavirasto on tehnyt päätökset hyväksytyistä tarjouksista.

Tiedote 25.1.2019

Uutiskirjeet