Tiedotteet

Energiavirasto hankkii 611 MW tehoreservikapasiteettia

Energiavirasto on antanut tänään päätöksen hankittavasta tehoreservikapasiteetista kaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 varmentamaan sähkön toimitusvarmuutta Suomessa.

Tiedote 29.11.2019
Yritys, onko lainmukainen energiakatselmus tehty? Määräaika umpeutuu joulukuussa

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset neljän vuoden välein energiakatselmoimaan toimintansa eli selvittämään energiankäyttönsä ja keinot sen tehostamiseen. Valtaosalla yrityksistä katselmus pitää uusia joulukuun aikana.

Tiedote 29.11.2019
Sähkön riittävyys Suomessa viime talvea tiukemmalla - sähköjärjestelmä selviää silti kovistakin pakkasista

Suomen sähköjärjestelmän tehotase-ennuste on tulevalle talvelle 200 MW viime talven ennustetta heikompi. Markkinaehtoinen sähkön tuotanto ja tuonti, ja viime kädessä tehoreservi, riittävät kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen. Vikaantumistapauksissa sähkön riittävyys voi olla uhattuna.

Tiedote 28.11.2019
Tervetuloa uusiutuvan energian ajankohtaispäivään 21.1.2020!

Ajankohtaispäivässä käsitellään 100 prosenttista uusiutuvaa sähköjärjestelmää, uusiutuvan energian edistämistä meillä ja maailmalla sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita ja keinoja. Juhlimme samalla Energiaviraston 25-vuotista taivalta.

Tiedote 27.11.2019
Maakaasuverkkotoiminnan vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat julkaistu

Energiavirasto julkaisee vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat.

Tiedote 21.11.2019
Sähköverkkotoiminnan vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat julkaistu

Energiavirasto julkaisee vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat.

Tiedote 21.11.2019
NordREG julkaisee suositukset uuden EU-lainsäädännön täytäntöönpanoksi

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG julkaisee tänään 21 suositusta EU:n puhtaan energian paketin vähittäismarkkinoihin liittyvien artiklojen täytäntöönpanosta kansallisessa lainsäädännössä.

Tiedote 19.11.2019
Maakaasuverkkoyhtiöiden liittämis- ja siirtopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 15.11.2019 mennessä

Energiavirasto pyrkii vahvistamaan liittämis- ja siirtopalveluehdot massapäätöksellä kaikille verkonhaltijoille, jotka ottavat yleiset ehdot käyttöönsä 1.1.2020.

Tiedote 8.11.2019
Verkonhaltijakohtaiset tehokkuusluvut valvontajaksolle 2020 - 2023 valmistuivat

Energiavirasto on arvioinut valvontajaksolla 2020 – 2023 sovellettavan tehokkuusrintaman sekä verkonhaltijakohtaiset tehokkuusluvut.

Tiedote 1.11.2019
Syöttötariffijärjestelmän vuosiraportti 2018

Syöttötariffijärjestelmä ja sen kustannukset vakiintumassa

Tiedote 7.10.2019

Uutiskirjeet