Tiedotteet

Syöttötariffijärjestelmän vuosiraportti 2018

Syöttötariffijärjestelmä ja sen kustannukset vakiintumassa

Tiedote 7.10.2019
Runsaasti tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

Energiavirasto sai yhteensä 76 tarjousta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailussa.

Tiedote 7.10.2019
Energiavirasto pyytää tarjouksia tehoreservikapasiteetista kaudelle 2020–2022

Energiavirasto on käynnistänyt seuraavan tehoreservikapasiteetin hankinnan kaudelle 1.7.2020 – 30.6.2022. Hankittava kokonaiskapasiteetti on 600 MW, josta voimalaitosten osuus on vähintään 300 MW.

Tiedote 27.9.2019
Energiavirasto käynnisti Älyverkkoforumin

Energiavirasto on käynnistänyt Älyverkkoforumin tukemaan puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Älyverkkoforumin keskeinen tehtävä on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Forumissa käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita ministeriölle lainsäädännön kehittämiseksi.

Tiedote 27.9.2019
Päätös sähkönmyyjän toimintatavoista

Energiavirasto antoi päätöksen GNP Energy Finland Oy:n laskutuksesta ja laskutustiheydestä, maksutapojen ehdoista, sähkönmyyntituotteiden sekä sähkönmyyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisen sähkömarkkinalainmukaisuudesta.

Tiedote 27.9.2019
Datahubin käyttöönottopäivä siirtyy vuoteen 2022

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022. Alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021. Käyttöönoton siirto on tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin nykyistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa.

Tiedote 25.9.2019
Suomalaiset siirtoverkkoyhtiöt menestyivät hyvin eurooppalaisessa kustannustehokkuusvertailussa

Fingrid Oyj ja Gasum Oy sijoittuivat kärkeen eurooppalaisessa verkkotoiminnan tehokkuusvertailussa.

Tiedote 9.9.2019
Energiavirasto on avannut liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailun

Energiavirasto järjestää sähköajoneuvojen latausjärjestelmien ja kaasuajoneuvojen tankkausasemien tukea koskevan tarjouskilpailun. Tarjousten jättöaika on 1.9–30.9.2019.

Tiedote 2.9.2019
Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta, osallistujan ohjetta päivitetty

Energiavirasto on julkaissut ilmoituksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi osallistujan ohjetta on päivitetty kappaleen 5.5. osalta.

Tiedote 29.8.2019
Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituki: tarjouskilpailuun osallistujan ohje julkaistu

Ajankohtaista liikenteen infrastruktuurituesta: Tarjouskilpailuun osallistujan ohje on julkaistu Energiaviraston kotisivuilla

Tiedote 31.7.2019

Uutiskirjeet