Kuuleminen kaasun siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä

1.4.2020 8.42
Tiedote

Energiavirasto järjestää komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti kuulemisen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 49 artiklan mukaisten poikkeusten soveltaminen päättyi Suomessa vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2020 alusta lähtien EU:n kaasumarkkinalainsäädäntöä sovelletaan sellaisenaan.

Tämän vuoksi Energiavirasto järjestää komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti kuulemisen asiaankuuluville sidosryhmille ja kaikille toisiinsa suoraan yhteydessä olevien jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille seuraavista seikoista:

  • kerrointen taso
  • kausitekijöitä sovellettaessa kausitekijöiden taso 15 artiklan mukaisesti
  • 9 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan mukaisten alennusten taso

Julkinen kuuleminen järjestetään 1.4.-1.6.2020. Lausunnot tulee toimittaa 1.6.2020 mennessä osoitteeseen [email protected]

Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Saman aikaisesti Energiaviraston järjestämän kuulemisen kanssa Gasgrid Finland Oy järjestää tariffiverkkosäännön 26 artiklan mukaisesti julkisen kuulemisen koskien Suomessa sovellettavaa viitehintamenetelmää.

Lisätietoja asiassa antaa laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, [email protected] ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, [email protected]

Lausuntopyyntö: Tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot