Kuuleminen Energiaviraston ehdotuksista puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi

22.4.2020 14.30
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida viraston valmistelemia ehdotuksia puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Euroopan unionin ns. puhtaan energian pakettiin sisältyvä sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää jäsenvaltioita kehittämään riippumattoman aggregaattorin toiminnan mahdollisuuksia. Direktiivi sisältää säännöksiä, jotka koskevat mm. riippumattomien aggregaattoreiden mahdollisuutta osallistua markkinoille, sekä markkinoille osallistumiseen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita. Direktiivin vaatimukset tulee osaksi unionin jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pohjoismaisten sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelin NordREG julkaisi 28.2.2020 pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteisen suosituksen siitä, miten sähkön sisämarkkinadirektiivissä olevat riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsyä koskevat vaatimukset tulisi toteuttaa pohjoismaissa yhtenäisesti.

Energiavirasto on tarkentanut oheiseen muistioon viraston alustavat ehdotukset Suomen kansalliseen lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi riippumattomien aggregaattoreiden toimintaan ja markkinoille osallistumiseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien ehdotuksia. Muistioon on kirjoitettu myös tarkentavia kysymyksiä, joihin Energiavirasto toivoo vastattavan.

Kuulemisen jälkeen Energiavirasto toimittaa lopulliset viraston ehdotukset työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädännön valmistelua varten.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 22.5.2020 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2a, 00530 Helsinki. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 1150/403/2020. Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätiedot: sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079.

Energiaviraston ehdotukset puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi (pdf)


 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat