Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta, osallistujan ohjetta päivitetty

29.8.2019 13.59
Tiedote

Energiavirasto on julkaissut ilmoituksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi osallistujan ohjetta on päivitetty kappaleen 5.5. osalta.

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken

Tarjousten jättöaika on 1.9.-30.9.2019. Määräpäivä tarjousten jättämiselle on 30.9.2019.

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta. Päivitys koskee ohjeen kohtaa 5.5.Vertailuluvun laskemiseen vaikuttavat seikat.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje

Infrastrukturstöd - Anvisningar för deltagare 

Liikenteen infrastruktuurituen sivut:

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

Tiedote Uusiutuva Energia