Kuulemiset järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan sääntökäsikirjasta sekä tasehallintapalveluiden ehdoista

29.11.2019 12.06
Tiedote

Energiavirasto järjestää kaksi erillistä julkista kuulemista järjestelmävastaava siirtoverkonhaltijan ylläpitämästä sääntökäsikirjasta ja tasehallintapalveluiden ehdoista.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää lausuntonsa ennen vahvistuspäätösten antamista.

Lausuntoihin koskien sääntökäsikirjaa on merkittävä diaarinumero 2868/534/2019 ja lausuntoihin koskien tasehallintapalveluita on merkittävä diaarinumero 2754/533/2019.

Molempien kuulemisten lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 16.12.2019 osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Lausuntopyyntö sääntökäsikirjasta 
Kaasumarkkinan sääntökäsikirja
Lausuntopyyntö tasehallintapalvelujen ehdoista
Tasehallintapalveluiden ehdot

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat