Kuuleminen Fingrid Oy:n toimittamista siirtoverkon käytön suuntaviivojen mukaisista täydennetyistä ehdotuksista

15.5.2019 14.55
Tiedote

Energiavirasto kuulee Fingrid Oyj:n hyväksyttäväksi toimittamista siirtoverkon käytön suuntaviivojen (ÉU) 2017/1485 mukaisista täydennetyistä ehdotuksista.

  • 137 artikla 3 ja 4 kohta – pätötehon muutosnopeusrajoitukset
  • 152 artikla 14 ja 16 kohta – taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen tähtäävät koordinointitoimet ja toimenpiteet, joilla pyritään taajuuden palauksen säätövirheen pienentämiseen pyytämällä
  • muutoksia sähkötuotantomoduulien ja kulutusyksiköiden pätötehon tuotannossa tai kulutuksessa
  • 157 artikla 1 kohta – taajuuden palautusreservien mitoitussäännöt
  • 176 artikla 1 kohta ja 177 artikla 1 kohta – rajat taajuuden palautusreservien vaihdon ja jakamisen määrälle synkronialueiden välillä

Lisätiedot: johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072

Lausunnot tulee toimittaa 30.5.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse: [email protected] Vastaukseen merkintä dnro 1827/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

FRR dimensioning rules

Actions aiming to reduce FRCE (art 152(14) and (16)

Ramping restrictions for active power output

Proposal FRR exchange and sharing limits between SAs

Explanatory doc actions aiming reduce FRCE (art 152(14) and (16))

Explanatory doc for FRR exchange and sharing limits between SAs

Explanatory document for FRR dimensioning rules

Explanatory document for ramping restrictions

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat