Information till elförsäljare

Att påbörja elförsäljningsverksamhet i Finland kräver inget separat tillstånd för företag som utövar försäljningsverksamhet. Företaget måste dock i sin verksamhet uppfylla sina förpliktelser i enlighet med elmarknadslagstiftningen. Dessutom måste företaget uppfylla kraven i övrig lagstiftning för att utöva affärsverksamhet.

För att bli elförsäljare måste företaget anordna elanskaffning genom att producera, förvärva från elbörsen eller köpa den el som behövs från en annan elförsäljare innan försäljningsverksamheten påbörjas.