FI SV

Meddelande om ställande av byggandesäkerhet för premiesystemet

5.3.2019 9.00 | Publicerad på svenska 1.4.2019 kl. 16.49
Pressmeddelande

En elproducent som godkänns för premiesystemet ska ställa en byggandesäkerhet i enlighet med sitt anbud. Frågor om hur byggandesäkerheten ställs, lämnas och frigörs har behandlats i avisningar för deltagare i som deltar i anbudsförfarandet.

Energimyndigheten har tagit fram en modell för byggandesäkerheten. Genom att använda Energimyndighetens modell säkerställs att den byggandesäkerhet som ställs uppfyller förutsättningarna i produktionsstödslagen.

Energimyndigheten vill påminna anbudsgivarna om att byggandesäkerheten ska lämnas inom en (1) månad efter att beslutet om godkännande har delgivits. Delgivningen är den tidpunkt då Energimyndighetens beslut om godkännande som sänds som rekommenderat brev kvitteras som mottaget. Tidsfristen på en (1) månad som fastställs för lämnande av byggandesäkerheten börjar från och med dagen för delgivning.

Elproducenten ska lämna en elektronisk kopia av handlingen om byggandesäkerhet till adressen kirjaamo(a)energiavirasto.fi. Om det är fråga om en pantsatt deposition ska elproducenten dessutom lämna en elektronisk kopia av kontoskötselbankens förbindelse om icke-kvittering till adressen kirjaamo(a)energiavirasto.fi.

Elproducenten ska dessutom utan dröjsmål lämna säkerhetshandlingen i original och en eventuell förbindelse om icke-kvittering till Energimyndigheten. Dokumenten ska skickas till Energimyndighetens postadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors. Kuvertet ska markeras med följande text: Energimyndigheten / Anbudsförfarande om förnybar energi. Om elproducenten önskar lämna säkerhetshandlingen personligen bör elproducenten komma överens om inlämningen på förhand med Energimyndigheten.

Om en byggandesäkerhet inte lämnas inom den utsatta tiden förfaller beslutet om godkännande och den deltagandesäkerheten som lämnats tas ut. Byggandesäkerheten ska vara i kraft i minst tre (3) år och sex (6) månader efter den sista föreskrivna dagen för inlämnande av säkerheten. Den sista föreskrivna dagen för lämnande av byggandesäkerheten är en månad (1) efter att beslutet om godkännande har delgivits. Den sista föreskrivna dagen för lämnande av byggandesäkerheten är en (1) månad efter att beslutet om godkännande har delgivits. Garantin i enlighet med modellen för byggandesäkerheten gäller till och med 31.12.2022.

I oklara fall uppmanas elproducenterna att utan dröjsmål ta kontakt med Energimyndigheten. Energimyndigheten kommer att precisera frigörelsen av byggandesäkerheten i anvisningar för elproducenter som godkänts för premiesystemet som Energimyndigheten publicerar efter att anbudsförfarandet har avgjorts. Energimyndigheten kommer dessutom att ordna ett särskilt informationsmöte för elproducenterna som har godkänts för premiesystemet.

Mer information

Vänligen kontakta i första hand Energimyndigheten genom att skicka e-post till adressen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi. De sakkunniga är anträffbara på följande telefonnummer:

  • Konkurrensexpert Roland Magnusson tfn 029 5050 111
  • Ledande expert Maiju Seppälä, tfn 029 5050 048
  • Jurist Nicoleta Kaitazis, tfn 029 5050 183
  • Jurist Vilma Jeskanen, tfn 029 5050 136
Förnybar energi Nyhet