Meny

Maakaasuverkkoyhtiöiden liittämis- ja siirtopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 15.11.2019 mennessä

8.11.2019 10.31
Tiedote

Energiavirasto pyrkii vahvistamaan liittämis- ja siirtopalveluehdot massapäätöksellä kaikille verkonhaltijoille, jotka ottavat yleiset ehdot käyttöönsä 1.1.2020.

Energiateollisuus ry on julkaissut uudet maakaasun yleiset verkkopalveluehdot, liittymisehdot ja myyntiehdot, jotka löytyvät Energiateollisuus ry:n internetsivuilta.  Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n mukaisesti Energiavirasto vahvistaa verkonhaltijan liittämis- ja siirtopalvelun ehdot ennen niiden käyttöönottamista. Ehtojen vahvistaminen koskee vain verkonhaltijoita, joten vähittäismyyjän kaasun myyntiehtoja ei vahvisteta.

Energiavirasto pyrkii vahvistamaan liittämis- ja siirtopalveluehdot ns. massapäätöksellä kaikille verkonhaltijoille, jotka ottavat yleiset ehdot käyttöönsä 1.1.2020 alkaen.

Verkonhaltijoita pyydetään toimittamaan 15.11.2019 mennessä vapaamuotoinen vahvistuspyyntö Energiaviraston kirjaamoon ([email protected]).  Vahvistuspyynnössä tulee yksilöidä ehdot, jotka verkonhaltija on ottamassa käyttöönsä sekä ehtojen käyttöönottopäivämäärä (massapäätöksen osalta 1.1.2020). Vahvistuspyynnössä pyydetään ilmoittamaan myös asian diaarinumero, joka on verkkopalveluehtojen osalta 2679/531/2019 ja liittämisehtojen osalta 2682/531/2019. Energiavirasto tekee ehtojen vahvistamispäätökset 29.11.2019 mennessä niiden verkonhaltijoiden osalta, jotka ovat toimittaneet vahvistuspyynnön viimeistään 15.11.2019.

Verkonhaltijan tulee huomioida myös, että maakaasumarkkinalain 78 §:n 5 momentin mukaan sopimusehtojen muutoksesta on lähetettävä sopijapuolelle ilmoitus ja että muutos saa tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Lisätiedot:

Verkkopalveluehdot: lakimies Sari Broman, puh. 029 5050 039
Liittymisehdot: lakimies Natalia Buddén, puh. 029 5050 102

El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet