Sähkön alkuperätakuu

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Sähkön alkuperätakuujärjestelmän tavoitteena on edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä ja varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus. Sähkön alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:

  • tuulivoima
  • aurinkovoima
  • vesivoima
  • biomassa
  • ilmalämpöenergia
  • geo- ja hydroterminen energia
  • valtamerienergia
  • kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut

Kuluttajilla on mahdollisuus saada tietoja myytävän sähkön alkuperästä Energiaviraston ylläpitämästä sähkön hintavertailupalvelusta sahkonhinta.fi. Sivustolla on saatavilla myyjäkohtaisesti sähkön alkuperäjakauma. Kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetut sähkötuotteet on merkitty palvelussa vihreällä lehdellä.

Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy. Energiaviraston tehtävä on lain noudattamisen valvonta.

www.sahkonhinta.fi