NordREG:n kuuleminen yhteisestä menetelmästä liittyen pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksien analyysiin

12.5.2020 10.38
Tiedote

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG on käynnistänyt yhteisen kuulemisen FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen analyysin toteutustavasta.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (FCA -suuntaviivat) edellyttää, että regulaattorit arvioivat pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksia tarjousalueiden välillä. Mikäli analyysin perusteella suojausmahdollisuudet eivät ole riittävät, viranomainen edellyttää kantaverkkoyhtiötä myöntämään pitkän aikavälin siirto-oikeuksia, tai muuten varmistaa, että saataville annetaan muita pitkän aikavälin suojausinstrumentteja. Regulaattorit aloittavat analyysin tekemisen kesän jälkeen yhteistä menetelmää käyttäen.

NordREG varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien yhteistä analyysimenetelmää. Lausunnot on toimitettava NordREG:lle sähköpostitse viimeistään 2.6.2020.

Kuuleminen, oheisdokumentit sekä lisätiedot löytyvät NordREG:n sivuilta

Lisätiedot: sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat