Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista

27.3.2019 14.13
Tiedote

Energiavirasto julkaisee Gasum Oy:n ehdotuksen siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista kuultavaksi ja varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää lausuntonsa ennen kuin Energiavirasto tekee asiassa vahvistuspäätöksen.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 15.4.2019 osoitteeseen: [email protected]

Lisätiedot

Kuulemisasiakirjat muodostavat kokonaisuuden Gasum Oy:n laatiman Kaasunsiirron säännöt -dokumentin kanssa

Lausuntopyyntö
Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot
Tasehallinnan ehdot
Liittymisehdot
Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdoista

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat