Kuuleminen Gasum Oy:n toimittamista järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista

31.5.2019 12.49
Tiedote

Energiavirasto kuulee Gasum Oy:n hyväksyttäväksi toimittamista järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Timo Partanen ([email protected]), puh 029 5050 060.

Asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta ([email protected]), puh 029 5050 093

Asiantuntija Buket Yüksel ([email protected]), puh 029 5050 150

Lausunnot tulee toimittaa 14.6.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse: [email protected] Vastaukseen merkintä dnro 854/531/2019. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista

Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot

Tasehallinnan ehdot

Vähittäismarkkinan taseselvityksen ehdot

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat