Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi

28.4.2020 14.41
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi 29.5.2020 saakka.

Ehdotuksessa asetetaan testausvaatimukset Energiaviraston aiemmin vahvistamille järjestelmän varautumissuunnitelman ja käytönpalautussuunnitelman kannalta keskeisille laitteille ja valmiuksille.

Fingrid on järjestänyt asiassa kuulemiskierroksen ennen ehdotuksen toimittamista Energiaviraston hyväksyttäväksi. Sekä kuulemisvaiheessa esitetty kalvosarja sekä Fingridille kuulemisvaiheessa esitetyt kommentit ja Fingridin vastineet niihin ovat asiaan liittyvissä dokumenteissa varsinaisen Energiavirastolle toimitetun ehdotuksen lisäksi.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 29.5.2020 osoitteeseen: 
[email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnot pyydetään merkitsemään diaarinumerolla 2948/433/2019 niiden käsittelemisen nopeuttamiseksi.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tarvo Siukola, [email protected], puh 029 5050 074.

Fingrid Oyj:n ehdotus asetuksen (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä 43 artiklan 2 kohdan mukaiseksi testisuunnitelmaksi (pdf)

Esitys, NC ER testisuunnitelmat (pdf)

Muistio, NC ER testisuunnitelmaa koskevan julkisen kuulemisen palautteet ja vastineet (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot