Kuuleminen Fingrid Oy:n esityksestä alkuperätakuupalvelun maksujen määräytymisperusteiden ja palveluehtojen vahvistamiseksi alkaen 1.1.2020

4.10.2019 13.39
Tiedote

Energiavirasto kuulee Fingrid Oy:n hyväksyttäväksi toimittamista alkuperätakuupalvelun maksujen määräytymisperusteista ja palveluehdoista

Fingrid esittää Energiaviraston vahvistettavaksi alkuperätakuulain 12 a §:n mukaisesti menetelmät alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän palvelun (alkuperätakuupalvelu) sekä myöntämisestä ja siirtämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi. Palveluehtoihin on otettu uutena mukaan muiden kuin EECS-sertifikaatin mukaisista alkuperätakuiden myöntäminen ja siirtäminen.

Lisätiedot:

Lakimies Mari Salo ([email protected]), puh 029 5050 062

Ylitarkastaja Mervi Suni ([email protected]), puh 029 5050 122

Lausunnot tulee toimittaa 21.10.2019 mennessä mieluiten sähköpostitse: [email protected] Vastaukseen merkintä dnro 2087/461/2019. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Esitys alkuperätakuumaksujen määräytymisperusteet ja palveluehdot

Liite 1a Palveluehdot EECS / Standard Terms and Conditions (STC) ja Finextran erityisehdot (ennallaan)

Liite 1b Palveluehdot EECS / Finland Domain Protocol (ennallaan)

Liite 1c Palveluehdot EECS / Maksut (ennallaan)

Liite 2a Alueelliset alkuperätakuut / Sopimus

Liite 2b Alueelliset alkuperätakuut / Palveluehdot

Liite 2c Alueelliset alkuperätakuut / Maksut

Liite 3a Maksujen määräytymisperusteet / EECS (ennallaan)

Liite 3b Maksujen määräytymisperusteet / Alueelliset alkuperätakuut

Liite 4 Maksujen vertailu tyyppikäyttäjät

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia