Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot
Kuuleminen kaasun siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä

Energiavirasto järjestää komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti kuulemisen.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti

Poikkeusoloista huolimatta sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2019 julkaistu

Raportissa tarkastellaan miten alueelliset hintaerot ovat kehittyneet vuodesta 2012 ja mitkä kustannustekijät ovat vaikuttaneet hintaerojen kasvuun.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Pientuotannon liittämisen pitää sisältyä verkkoyhtiön peruspalveluun

Energiavirasto linjasi päätöksellään 13.2.2020, että ESE-Verkko Oy:n asiakkaalta aurinkosähköjärjestelmän kytkemisen yhteydessä peritty tuotannon tarkastusmaksu on sähkömarkkinalainsäädännön vastainen.