Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
KHO vahvisti Energiaviraston linjan tutkintapyynnön tekijän asianosaisuudesta ja valitusoikeudesta

Energiavirastolle osoitetun tutkintapyynnön tarkoitus on tuoda ilmi mahdollisia rikkeitä energiayhtiöiden toiminnassa. Viraston päätösten oikeudelliset vaikutukset kohdistuvat valvottavaan yhtiöön eivätkä tutkintapyynnön tekijään. KHO:n ratkaisu 16.10.2020 vahvistaa, ettei tutkintapyynnön tekijällä ole näissä tapauksissa asianosaisasemaa tai muutoksenhakuoikeutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Muistutus verkonhaltijoille liittymien hinnoitteluperiaatteiden toimittamisesta Energiavirastolle

Päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteet on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtopalveluiden ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista 6.11.2020 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto oikaisee keskustelua siirtohinnoittelun valvontamallista

Sähkön siirtohinnat ja siirtohinnoittelun valvontamalli ovat herättäneet laajaa keskustelua Ylen 12.10.2020 julkaiseman uutisoinnin myötä. Ylen uutisoinnissa on esitetty useita virheellisiä ja harhaanjohtavia seikkoja. Energiavirasto haluaa oikaista muutamia keskeisiä väitteitä.