Valikko

Sähkön riittävyys Suomessa viime talvea tiukemmalla - sähköjärjestelmä selviää silti kovistakin pakkasista

28.11.2019 13.04
Tiedote

Suomen sähköjärjestelmän tehotase-ennuste on tulevalle talvelle 200 MW viime talven ennustetta heikompi. Markkinaehtoinen sähkön tuotanto ja tuonti, ja viime kädessä tehoreservi, riittävät kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen. Vikaantumistapauksissa sähkön riittävyys voi olla uhattuna.

Energiavirasto arvioi tulevan talven kulutushuipun olevan noin 100 MW viime vuoden ennustetta suurempi. Talvikaudella käytettävissä olevaa tuotantokapasiteettia taas arvioidaan olevan noin 100 MW vähemmän kuin edellisenä talvena. Tehotase-ennuste on siis 200 MW edellistalvea heikompi. Sähköjärjestelmän toimiessa normaalisti, ei sähköpulatilannetta kuitenkaan pääse syntymään. Toisaalta useat samanaikaiset vikaantumiset tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä voivat heilauttaa merkittävästi tehotasapainoa, jolloin sähkön riittävyys voi olla uhattuna.

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 15 300 MW. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on käytettävissä noin 11 200 MW. Kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee siis noin 4 100 MW tuontisähköä. Kaupallisista syistä huippukulutuksen aikana tuontia voi olla tätäkin enemmän. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 MW.

Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa turvaavat tehoreservilaitokset, yhteensä 729 megawattia, ovat talvikauden käynnistysvalmiudessa 1.12.2019–28.2.2020. Tällöin ne ovat tarvittaessa käytettävissä 12 tunnin kuluessa pyynnöstä. Tehoreservilaitokset eivät ole markkinoiden käytössä, vaan ne käynnistetään vain, jos sähkötehon riittävyydestä on pulaa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kylmän talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa. Luvut eivät sisällä Fingridin järjestelmäreservejä.
 

Kylmä talvipäivä (kerran 10 vuodessa)  
Tuotantokapasiteetti (markkinaehtoinen) 11 200 MW
Tehoreservi 729 MW
Kulutus 15 300 MW
Suomen tehotase ilman tuontia -3 370 MW
Tuontikapasiteetti muista maista 5 100 MW


 

Vuoden 2019 suurin yksittäinen muutos sähköntuotantokapasiteetissa on ollut Kymijärvi 1 -voimalaitoksen siirtyminen pitkäaikaissäilöntään (-170 MW). Uutta kapasiteettia valmistui Martinlaakson voimalaitokselle, jossa biokattilan käyttöönoton yhteydessä sähköteho kasvoi 30 MW. Uutta tuulivoimakapasiteettia otetaan käyttöön yli 200 MW vuoden 2019 aikana.

Syksyllä 2020 tehotilanteeseen tuo helpotusta Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö, sähköteholtaan 1 600 MW. Myös jatkuvasti kehittyvät kulutusjoustoratkaisut helpottavat tehotasapainon hallintaa tuotannon perustuessa yhä enemmän sään mukaan vaihtelevaan uusiutuvaan energiaa.

Maakaasun tuonti kattaa kulutuksen

Tulevana talvena maakaasun tuonnin odotetaan kattavan kulutuksen. Maakaasun riittävyyttä parantaa jatkossa Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki, joka otetaan käyttöön 1.1.2020. Jatkossa Suomeen voidaan siis tuoda kaasua kahdesta eri suunnasta. Lisäksi LNG:tä vastaanotetaan Porin ja Tornion LNG-terminaaleissa. Poikkeustilanteissa suojatuille asiakkaille maakaasu korvattaisiin LNG:llä, biokaasulla, nestekaasulla tai ilmapropaaniseoksella.

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145.

Sähkön toimitusvarmuusraportti 2019

Kaasun toimitusvarmuusraportti 2019

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote