Kuuleminen maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtopalveluiden ehdoista

16.10.2020 14.33
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista 6.11.2020 saakka.

Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaan Energiavirasto vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuodeksi 2021 ennen niiden käyttöönottamista. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellisesta perustasta säädetään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:ssä. Vahvistuspäätös on voimassa vuoden ajan. 

Energiaviraston on ennen vahvistuspäätöksen antamista neuvoteltava ehdoista maakaasujärjestelmän siirtoverkonhaltijoiden kanssa ja kuultava maakaasualan yrityksiä, loppukäyttäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista. Kuuleminen koskee siirtoverkkoon asetettavia maksuja ja ehtoja.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 6.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi, sekä kopiona heikki.mannermaa(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 358/503/2020.*

*kohta lisätty 19.10.

Lisätiedot:
•    laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, heikki.mannermaa(a)energiavirasto.fi 
•    johtava asiantuntija Tiina Karppinen, tiina.karppinen(a)energiavirasto.fi

Gasgrid Finland Oy:n esitys ulkomaanyhteyksissä noudatettaviksi siirtomaksuiksi ja muiksi ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoiksi (pdf)

Consultation Electricity and natural gas networks