Hyppää sisältöön

Uusiutuvan energian tukikilpailutukseen 26 tarjousta

Julkaisuajankohta 4.1.2019 9.55
Tiedote

Energiavirasto sai 26 tarjousta uusiutuvan energian teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun (preemiojärjestelmä). Kaikki tarjoukset ovat tuulivoimaa ja niiden yhteenlaskettu sähkön vuosituotanto on hieman yli 4 terawattituntia. Tarjouksia voidaan hyväksyä enintään 1,4 terawattitunnin edestä.

Tarjouskilpailussa sähkön tuottajat tekivät tarjouksia preemiosta ja sähkön vuosituotannon määrästä. Pienimmän preemion tarjonneet sähkön tuottajat menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten. Energiavirasto on aloittanut tarjousten käsittelyn ja pyrkii ratkaisemaan tarjouskilpailun mahdollisimman pian.

Kukin preemiojärjestelmään hyväksytty sähkön tuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemion (pay-as-bid). Sähkön tuottajalle maksettava tuki määräytyy preemion ja sähkön markkinahinnan perusteella. Sähkön kolmen kuukauden markkinahinnan keskiarvon ollessa enintään yhtä suuri kuin sähkön viitehinta (30€/MWh), tuki on preemion suuruinen. Markkinahinnan ylittäessä viitehinnan tuki muuttuu liukuvaksi. Tukea ei makseta, jos markkinahinta on vähintään viitehinnan ja tarjotun preemion summa.

Preemiojärjestelmään hyväksytylle voimalaitokselle maksetaan tukea toteutuneen sähkön tuotannon perusteella. Tukiaika on 12 vuotta. Edellytys tuen saamiselle on, että voimalaitos tuottaa sähköä kolmen vuoden sisällä tarjouskilpailun ratkaisun tiedoksisaannista.

Tarjouskäsittelyn aikana Energiavirasto ei tule luovuttamaan tietoja tarjousasiakirjoista tai niiden käsittelyä varten laadituista asiakirjoista.

Lisätiedot

Tiedote Uusiutuva Energia