Hyppää sisältöön

Lisäresursseja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseen

Julkaisuajankohta 22.8.2018 16.08
Tiedote

Energiavirasto rahoittaa maakuntien energia- ja ilmastotyötä. Ensimmäiset hankkeet ovat nyt käynnistyneet. Nämä hankkeet tulevat edistämään päästövähennysten saavuttamista energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen kautta.

Hankkeissa toteutetaan mm. kuluttajien energianeuvontaa, edistetään kuntien ilmasto- ja energiatyötä sekä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä energia-asioissa.

Energiaviraston koordinoimaa ja valtion budjetissa osoitettua lisärahoitusta käytetään ensimmäisessä vaiheessa kuudelle eri toimijalle kahdeksan maakunnan alueella. Näissä maakunnissa on mukana sekä energia- ja ilmastotyössä jo edistyneempiä, että maakuntia, joissa laajemman mittakaavan työ on vasta käynnistymässä.

Alueellinen toiminta tukee ja hyödyntää Motivassa tehtävää energia- ja ilmastotyötä. Tavoitteena on saada enemmän toimijoita mukaan energiatehokkuussopimuksiin sekä toteuttamaan energiakatselmuksia.

Hankkeita toteuttavat tällä hetkellä:

  • Keski-Suomi: Benet Solutions Oy
  • Varsinais-Suomi: Valonia
  • Pirkanmaa: Ekokumppanit Oy
  • Pohjois-Karjala: Joensuun kaupunki
  • Lappi: Lapin ammattikorkeakoulu
  • Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa: Thermopolis Oy

Energianeuvonnan rahoitukselle on tarvetta. Toimitusjohtaja Suvi Holm Ekokumppaneista toteaa, että tämä rahoitus on tärkeää, jotta saadaan Pirkanmaan kunnille tietoa energiatehokkuussopimukseen liittymisen hyödyistä. Hankkeen avulla pystytään myös kehittämään yhteistyötä Pirkanmaan tuotannollisten yritysten ja energiatehokkuuspalveluja tarjoavien yritysten välille.

Lapin ammattikorkeakoulun yliopettaja Petri Kuisma kertoo, että Energiaviraston rahoittama hanke vauhdittaa kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä Lapin maakunnassa. Hankkeessa tuotetaan neuvontaa ja opastusta pk-yritysten, kuntien ja kansalaisten ilmastotyön eli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen.

Energiavirasto laajentaa alueellisen neuvonta- ja opastustyön tukemista myös muihin maakuntiin. Muutama uusi hanke pyritään saamaan käyntiin vielä kuluvan vuoden aikana. Ensimmäisestä vaiheesta saatuja tuloksia hyödynnetään suunnittelutyössä. Tavoitteena on, että rahoituksen pohjalta kaikilla alueilla havaittaisiin neuvontatyön hyödyt ja sitä resursoitaisiin maakunnissa monipuolisemmin tulevaisuudessa.  


Lisätietoja

Energiavirasto:

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Energiatehokkuus Tiedote