Kuuleminen siirtopalvelun ehdoista Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

23.2.2021 12.05

Fingrid Oyj on 23.12.2020 pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan sen esittämät ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla. Vahvistettavaksi toimitetut muutokset koskevat etenkin siirtotariffin laskennassa käytettäviä määritteitä sekä niin sanotun Direct trade -kapasiteetin osuutta.

Energiavirasto varaa mahdollisuuden lausua Fingrid Oyj:n vahvistettavaksi toimittamasta
sähkön tuontia ja vientiä Venäjälle koskevista ehdoista. Lausunto tulee
toimittaa Energiavirastoon viimeistään 26.3.2021 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen
[email protected] Lausunto voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen
Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki. Lausuntoon tulee merkitä
diaarinumero 2944/433/2020.

Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi,
ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan
lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi
katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätietoja asiasta antavaa johtava asiantuntija Jarno Lamponen, [email protected], puh 029 5050 072
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat