Valikko

Kuuleminen sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

7.1.2020 11.38
Tiedote

Energiavirasto varaa Fingrid Oyj:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden esittää lausunnon sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista 31.1.2020 saakka.

Fingrid Oyj on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella laatinut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset Suomen sähköjärjestelmään liitettäville suuntaajakytketyille sähkövarastoille.Vaatimukset on asetettu sähkövarastojen liityntälaitteiston teknologian perusteella, mikä on yhtenevä suuntaajakytkettyjen voimalaitosten kanssa. Fingrid Oyj on pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan toistaiseksi voimassa olevat Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019.

Energiavirasto varaa Fingrid Oyj:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden lausua kyseisistä vaatimuksista. Lausunnot pyydetään toimittamaan Energiaviraston kirjaamoon ([email protected]) 31.1.2020 mennessä. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan diaarinumero (2629/433/2019).

Lisätietoja Energiavirastossa antaa lakimies Natalia Buddén, puh. 029 5050 102, [email protected]

Fingrid Oyj järjestää asiaan liittyvän sidosryhmätilaisuuden 14.1.2020. Lisätietoja sidosryhmätilaisuudesta antaa  Fingrid Oyj

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019, Fingrid Oyj (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot