Hyppää sisältöön

Kuuleminen sähkön jakelumaksujen hinnoittelun harmonisoidusta rakenteesta

28.5.2021 13.10
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston luonnosta harmonisoidusta jakelumaksujen hinnoittelun rakenteesta. Kuuleminen on avoinna 24.6.2021 saakka.

Älyverkkoforumin tariffiharmonisointia käsittelevän alatyöryhmän keskeisinä tavoitteina ovat tukea puhtaan energian paketin säädösten ja älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanoa erityisesti jakeluverkkojen hinnoittelun yleisten rakenteiden harmonisoinnin ja muutosten siirtymäaikojen osalta käymällä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Alatyöryhmän työskentelyssä on otettu huomioon työ ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän esittämät suositukset sekä harmonisointialatyöryhmän asiantuntijakuulemiset. Alatyöryhmä kokoontui 6 kertaa ja laati alatyöryhmän työn päättävän loppuraportin. Rakenteiden harmonisoinnilla mahdollistetaan asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen. Se kannustaa asiakkaita energiansäästöön ja antaa palveluntuottajille mahdollisuuden ohjata järkevään sähkönkäyttöön. Monimutkaisuus ja erilaiset rakenteet verkonhaltijoiden kesken hidastavat edellä mainittua kehitystä.

Liitteenä oleva Energiaviraston luonnos harmonisoiduksi jakelumaksujen hinnoittelun rakenteeksi on laadittu harmonisointialatyöryhmän työn päättävän loppuraportin, alatyöryhmän asiantuntijakuulemisten sekä alatyöryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella.

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston luonnosta harmonisoiduksi jakelumaksujen hinnoittelun rakenteeksi. Kuulemisen jälkeen Energiavirasto toimittaa lopulliset viraston suositukset työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädännön valmistelua varten.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 24.6.2021 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 2114/400/2021.

Jos lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, [email protected], puh 029 5050 035 ja asiantuntija Timo Hirvisalo, [email protected], puh 029 5050 117.

Energiaviraston luonnos harmonisoiduksi jakelumaksujen hinnoittelun rakenteeksi (pdf)
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot