Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

13.1.2021 14.01
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä 15.2.2021 saakka Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta liittyen taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin, manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin sekä tasevastaavien (BRP) ehtoihin ja edellytyksiin.

Ehdotuksen muutokset ovat mm. yksitasemallin taseselvitys, sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun käyttöönoton valmistelu sekä valmistautuminen 15 minuutin taseselvitykseen. Kuuleminen on avoinna 15.2.2021 asti.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 15.2.2021 osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Merkitkää lausunnot diaarinumerolla 2945/433/2020 niiden käsittelemisen nopeuttamiseksi.

Lisätiedot: asiantuntija Olli Taipale, [email protected], puh 029 5050 142
 

Liite 1 - Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
Liite 2 - Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle
Liite 3 - Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
Liite 4 - Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
Liite 5 - Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen
    

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat