Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) ehdoista

8.4.2021 14.41
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingridin automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajien ehdoista ja edellytyksistä 30.4.2021 saakka.

Ehdotus sisältää kahdet erilliset ehdot ja edellytykset tasehallinnan automaattisen taajuuden palautusreservitoimittajille (aFRR). Ehdot tulevat voimaan aikajärjestyksessä siten, että en-simmäisessä vaiheessa ehtoihin päivitetään mm. yksitasemallin muutokset ja toisessa vaihees-sa mm. yhteispohjoismaisen markkinapaikan muutokset. 

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 30.4.2021 osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Merkitkää lausunnot diaarinumerolla 1552/433/2021 niiden käsittelemisen nopeuttamiseksi.

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mer-kitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätiedot: asiantuntija Olli Taipale, [email protected], puh 029 5050 142.

Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle, yksitasemalli (pdf)
Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle, yhteispohjoismainen markkinapaikka (pdf)
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat