Hyppää sisältöön

Kuuleminen reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdoista

Julkaisuajankohta 12.3.2024 13.31
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä 8.4.2024 asti Fingrid Oyj:n ehdottamista muutoksista reservitoimittajien ja tasevastaavien ehtoihin. Lausunnolla oleviin asiakirjoihin on tehty korjauksia 19.3.2024.

Ehdotetut muutokset liittyvät pääasiassa manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) pohjoismaisen energiamarkkinan käyttöönottoon sekä tasepoikkeaman hinnoittelun siirtymiseen 15 minuutin resoluutioon. Lisäksi Fingrid ehdottaa useampia pienempiä muutoksia reservimarkkinoille. Muutosten pääkohdat on listattu alla.

Listaus esitetyistä muutoksista

Säätöominaisuuksien tarkistaminen

  • Fingrid ehdottaa muutoksia aFRR, FFR ja FCR markkinoiden ehtoihin säätöominaisuuksien tarkastamiseen liittyen. Muutokset on kuvattu liitteissä 1-3.

FCR markkinan energiakäsittely

  • Fingrid ehdottaa muutoksia taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) energiakäsittelyyn. Muutokset on kuvattu liitteessä 3.

mFRR markkinan sopimuksellinen reservitoimittaja

  • Fingrid ehdottaa mFRR markkinan aggregointimahdollisuuksien laajentamista sopimuksellisen reservitoimittajan muodossa. Muutokset on kuvattu liitteessä 4.

Pohjoismainen mFRR energiamarkkina

  • Fingrid ehdottaa pohjoismaisen mFRR energiamarkkinan (mFRR EAM) mahdollistavia muutoksia mFRR markkinaehtoihin. Pohjoismaisen energiamarkkinan käyttöönoton yhteydessä mFRR energiamarkkinan markkina-aikajakso ehdotetaan muuttumaan 15 minuuttiin. Samalla Fingrid ehdottaa muutoksia mFRR energiamarkkinatarjousten ominaisuuksiin. Muutokset on kuvattu liitteessä 5.

Siirtyminen 15 minuutin hinnoitteluun

  • Fingrid ehdottaa mFRR energian hinnoittelun siirtymistä 15 minuutin tasolle samalla kun vuorokausi- ja päivänsisäiset markkinat ja niin ollen tasepoikkeaman hinnoittelu siirtyy 15 minuuttiin. Tasevastaaville Fingrid ehdottaa samalla muutoksia tuotantosuunnitelmien muodostamiseen ja toimittamiseen sekä tunninvaihdesäädön korvaamiseen. Lisäksi Fingrid ehdottaa luovuttavan tasepoikkeaman volyymimaksun käyttötunnin sisäisestä netotuksesta. Muutokset on kuvattu liitteissä 6-8.

Lausunnot

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 8.4.2024
osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja
2 A, 00530 Helsinki. Lausunnon otsikossa tulee mainita dnro 683/040303/2024.

Mikäli lausuntoon tai sen mahdollisiin liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Korjaus julkisessa kuulemisessa oleviin ehtoversioihin

Fingrid toimitti 19.3.2024 Energiavirastolle päivitetyt versiot mFRR -ehtodokumenttiversioista. Fingrid oli huomannut virheen tasevastaavan energiakäsittelyn laskukaavassa. Virheellinen laskukaava koskee tilannetta, jossa laskennallinen suoran aktivoinnin tehonmuutos jatkuu suoraan aktivoinnin kohteena olevaa markkina-aikajaksoa seuraavalle jaksolle.

Laskukaava on nyt korjattu liitteisiin 5 ja 6 (molemmissa liitteissä kappaleessa 11 toiseksi viimeinen laskukaava). Tämä korjaus ei muuta näissä ehdoissa ehdotettua tasevastaavalle kohdistuvan energian laskentaperiaatetta vaan korjaa aiemmissa dokumenttiversioissa olleen virheellisen laskentakaavan.

Lisätiedot: asiantuntija Eveliina Ishii, [email protected], puh 029 5050 121.

Liite 1 aFRR ehdot muutosmerkinnöin (FG-2024 60)
Liite 2 FRR ehdot muutosmerkinnöin (FG-2024 47-3)
Liite 3 FCR ehdot muutosmerkinnöin (FG-2024 48-3)
Liite 4 mFRR ehdot sopimuksellinen reservitoimittaja muutosmerkinnöin (FG-2023 731)
Liite 5 mFRR ehdot mFRR EAM muutosmerkinnöin (FG-K-2022 362)
Liite 6 mFRR ehdot 15 min hinnoittelu muutosmerkinnöin (FG-2023 732)
Liite 7 Fingrid Oyjn Yleiset tasehallinnan ehdot muutosmerkinnöin
Liite 8 Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen muutosmerkinnöin
Liite 9 Taustadokumentti reservitoimittajien ehtomuutoksista
Liite 10 Taustadokumentti tasevastaavien ehtomuutoksista

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat