Hyppää sisältöön

Kuuleminen päätösluonnoksesta tehoreservin määräksi kaudelle 1.11.2023–31.10.2024

Julkaisuajankohta 29.3.2023 16.32
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua Energiaviraston päätösluonnoksesta tehoreservin määräksi kaudelle 1.11.2023–31.10.2024. Lausunnot tulee olla toimitettuna Energiavirastolle 12.4.2023 mennessä.

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011) 4 §:n 2 momentin perusteella Energiaviraston tehtävänä on määrittää tarvittavan tehoreservin määrä vähintään kahden vuoden välein. Tehoreservin määrä on mitoitettava sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasosta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Tehoreservin määrän mitoittamisessa on otettava huomioon myös sähköjärjestelmän resurssien riittävyysarviointi. Lisäksi on otettava huomioon tarjolla olevan, vaatimukset täyttävän kapasiteetin määrä sekä tehoreservin hankintakustannukset.

Energiavirasto on valmistellut oheisen päätösluonnoksen tarvittavan tehoreservin määrästä. Luonnoksessa virasto esittää, että tehoreserviä ei hankita tehoreservikaudelle 1.11.2023–31.10.2024.

Energiavirasto varaa mahdollisuuden antaa lausunnon oheisesta päätösluonnoksesta. Lausunnot tulee olla toimitettuna Energiavirastolle 12.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnossa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon 639/040501/2023.

Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Henri Hämäläinen, [email protected], 029 5050 145

Liitteet:

Lausuntopyyntö tehoreservin tarpeen määrittämisestä (pdf)

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat