Kuuleminen Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja hinnoittelua koskevista menetelmistä

9.11.2020 11.14
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Manga Terminal Oy:n esittämistä palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmistä 27.11.2020 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.

Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja. Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien Manga Terminal Oy:n esittämiä palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen niiden käyttöönottamista. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 27.11.2020 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja kopiona [email protected] 

Lausunnot on mahdollista toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 HELSINKI. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 1840/534/2020.

Lisätietoja asiassa antaa laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, [email protected]

Manga Terminal Oyn Tornion LNG-terminaalin kaupalliset säännöt (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot