Kuuleminen luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyviksi suosituksiksi

8.4.2021 13.41
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida älyverkkoforumin luonnosmuistiota asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja suosituksista, lausuntoja voi jättää 10.5.2021 saakka.

Energiaviraston asettaman älyverkkoforumin yhtenä käsiteltävänä teemana on ollut asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvät käytännön kysymykset ja tarvittavat säädösmuutokset. Tähän liittyen keskeisenä kysymyksenä on ollut sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskun sujuvan käytännön toteuttamisen mahdollistaminen.

Liitteenä oleva Energiaviraston keskustelumuistio asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoa koskeviksi linjauksiksi on laadittu älyverkkoforumin asiantuntijakuulemisten sekä älyverkkoforumissa asiasta käytyjen keskusteluiden perusteella. Älyverkkoforumin keskusteluiden ja muistiossa esitettyjen suositusten lähtökohtana ovat olleet työ- ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän loppuraportissaan  esittämät asiakaskeskeistä vähittäismarkkinamallia koskevat linjaukset.

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida oheista luonnosmuistiota asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja suosituksista. Kuulemisen jälkeen Energiavirasto toimittaa lopulliset viraston suositukset työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädännön valmistelua varten.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 10.5.2021 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2a, 00530 Helsinki. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 1548/403/2021. 

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, [email protected], puh 029 5050 013, sekä johtava asiantuntija Anu Värilä, [email protected], puh 029 5050 112.

Kuuleminen luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon liittyviksi suosituksiksi (pdf)
Keskustelumuistio: Asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin toimeenpanoon
liittyviä kysymyksiä ja suosituksia (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat