Hyppää sisältöön

Kuuleminen koskien Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja

Julkaisuajankohta 19.12.2022 15.40
Tiedote

Energiavirasto kuulee Manga Terminal Oy:n virastolle vahvistettavaksi esittämistä LNG-terminaalin ehdoista, edellytyksistä ja tariffeista 11.1.2023 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettavaksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.

Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevan oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja. Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä (Liitteet) ennen niiden käyttöönottamista. 
Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 11.1.2023 sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] Lausunnon yhteydessä pyydetään mainitsemaan diaarinumero 2673/050304/2022.

Lisätietoja asiassa antaa asiantuntija Emmi Puputti (puh. 029 5050 017, [email protected]) ja juristi Joonas Tervo (029 5050 063, [email protected]). 

Liitteet:
Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin kaupalliset säännöt (pdf)
Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin kapasiteettihakemus (pdf)
Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin terminaalisäännöt (pdf)
Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin terminaalin laatumäärittely (pdf)
Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin kapasiteetin hallinnointiaikataulu (pdf)

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot