Hyppää sisältöön

Kuuleminen koskien Hamina LNG Oy:n LNG-terminaalin ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja

Julkaisuajankohta 15.9.2023 12.57
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä palvelujen ehtoja sekä hinnoittelua koskevista menetelmistä. Lausuntoaika päättyy 29.9.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettavaksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista. 

Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja. Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja ta-riffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.

Energiavirasto järjestää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 12 a §:n toisen momentin mukaisesti ennen kyseisen lain 10 §:ssä tarkoitettujen vahvistuspäätösten antamista julkisen kuulemisen, jossa vahvistus-päätöksen kohteena oleville toiminnanharjoittajille, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille varataan mahdollisuus lausua näkemyksensä vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien menetelmien ja ehtojen sisällöstä (Liitteet).

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 29.9.2023 sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Lausunnon yhteydessä pyydetään mainitsemaan diaarinumero 2715/050304/2023.

Lisätietoja asiassa antaa asiantuntija Emmi Puputti (puh. 029 5050 017, [email protected]) ja juristi Joonas Tervo (029 5050 063, [email protected]).

Lausuntopyyntö

2023 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot