Hyppää sisältöön

Kuuleminen kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista

Julkaisuajankohta 21.6.2022 16.09
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 15.8.2022 asti.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot.

Fingrid Datahub Oy on 15.6.2022 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan Fingrid Datahub Oy:n sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun operatiivista toimintaa koskevan päivitetyn palvelusopimusdokumentaation. Fingrid Datahub Oy on esittänyt muutoksia aiemmin vahvistettuihin Palvelukuvaus, Palvelutasot ja Sertifiointipalvelun vaatimukset -liitteisiin. Muilta osin dokumentaatioon ei ole esitetty muutoksia.

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n asiakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista.

Lausunto pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 15.8.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki. Pyydämme käyttämään lausunnon viitteenä asian diaarinumeroa 1579/040304/2022.

Lisätiedot: asiantuntija Suvi Lehtinen (puh. 029 5050 061 [email protected]) ja juristi Anni-Pauliina Kurki (puh. 029 5050 050 [email protected]).

Lausuntopyyntö järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista (pdf)

Palvelusopimuksen ehtojen vahvistamispyyntö Energiavirastolle (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot