Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

14.1.2021 12.02
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista 4.2.2021 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot. 

Fingrid Datahub Oy on 30.11.2020 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan Fingrid Datahub Oy:n sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun operatiivista toimintaa koskevan palvelusopimusdokumentaation. 

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. 

Lausunto pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 4.2.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki. 

Lisätietoja asiassa antaa johtava asiantuntija Suvi Lehtinen (puh. 029 5050 061, [email protected]), lakimies Natalia Buddén (puh. 029 5050 102, [email protected]) sekä lakimies Sari Broman (puh. 029 5050 039, [email protected]).

Sähkömarkkinaosapuolten palvelusopimus
Palvelukuvaus
Hinnoittelu
Palvelutasot
Testiympäristöt ja niiden vaatimukset
Tietoturvavaatimukset Datahub-järjestelmän käytölle
Sertifiointipalvelun vaatimukset
Osapuolitiedot
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot